Институции

УНСС не допуска студентите си в столовата, била само за преподаватели

УНСС дискриминира собствените си студенти, като не ги допуска в столовата в обедните часове, за да я освободи за служители и преподаватели. А когато бъдат допуснати, учащите купуват храната на по-високи цени. За поредния куриоз на икономическия университет разказаха пред предаването „Господари на ефира“ студенти, пожелали анонимност. От началото на учебната година зала „Обедна“ била затворена за възпитаниците на университета. Те могат да я ползват между 11 и 11:30 ч и след 15:30 ч. В обедните часове е запазена за преподаватели и служители. Отскоро пък била изцяло затворена за учащите. В самата столова е разлепено меню с двойни цевни – по-ниски за персонала и по-високи – за студентите. По думите на заснетите със скрита камера служители в стола всичко това се случва по заповед на ректора.

Веднага след излъчването на скандалния репортаж, от университета реагираха. От 19 юни т.г. влезе в сила заповед на ректора, според която достъпът и цените за студентите и докторантите са уеднаквени с достъпа и цените за преподавателите и служителите в зала „Обедна“. Това посочват от пресцентъра на УНСС във връзка с репортажа на „Господари на ефира“ на 19 юни 2017 г.

Позицията на УНСС:
Необходимо пояснение УНСС има три стола – два студентски на територията на Студентски град (в които купонът за храна е на стойност 1.80 лв.) и един ведомствен (зала „Обедна“) със 100 места в сградата на УНСС, който е само за преподаватели и служители. По време на междучасията на студентите и преподавателите и обедната почивка на служителите в него се струпват много хора, което затруднява тяхното обслужване. По наши изчисления на обяд в УНСС има между 3500 и 4000 студенти, над 100 преподаватели и около 500 служители, поради което столът не може да поеме обслужването им. Зала „Обедна“ е единственият ведомствен стол в сградата на университета, в който могат да се хранят преподавателите и служителите. Студентите обаче разполагат с два големи стола в Студентския град, единият от които е на 200 метра от сградата на университета.

Уеднаквяването на цените
Репортер на предаването „Господари на ефира“ попита ректора проф. Статев защо цените за студентите в зала „Обедна“ са по-високи в сравнение с цените за преподаватели и служители и защо студентите нямат достъп до ведомствения стол. Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет, в доклад до ректора проф. Стати Статев предложи цените за студентите и докторантите да бъдат уеднаквени с цените за преподавателите и служителите.

Решението
По предложение на проф. Статев Ректорският, Ректорско-деканският и Академичният съвет решиха цените за преподавателите, служителите, студентите и докторантите да бъдат уеднаквени. От 19 юни т.г. влезе в сила заповед на ректора, според която достъпът и цените за студентите и докторантите са уеднаквени с достъпа и цените за преподавателите и служителите в зала „Обедна“. Възможностите за изграждане на студентски стол в сградата на УНСС По време на срещата на ректорското ръководство със Студентския съвет, в доклада на председателя на Студентския съвет до ректора и от репортера беше поставен и въпросът за изграждане на студентски стол в сградата на УНСС.

Ректорското ръководство прецени като справедливо и навременно искането на Студентския съвет при УНСС за разкриването на студентски стол в сградата на университета. С цел искането да бъде реализирано ректорът проф. Статев и студентският лидер Маджуров на 7 юни т.г. изпратиха писмо до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев с молба за съдействие. Вярваме, че ще бъдат осигурени финансови ресурси за изграждането на студентски стол в сградата на УНСС.

Източник: actualno.com