Институции

УНСС запълни държавните поръчки, приема само платено

Университетът за национално и световно стопанство остана без свободни места за държавна поръчка и ще приема кандидат-студенти само за платено обучение, съобщиха от ВУЗ-а.

Всички 3140 места по плановия прием в УНСС бяха запълнени още на първо класиране. Тогава 91% от новоприетите студенти се записаха, а резервите, които очакваха трето класиране, бяха повече от 500. Така след трите етапа от план-прима УНСС запълни всички свободни бройки за държавна поръчка и обяви само платен прием.

Желаещите платено обучение ще могат да избират между няколко професионални направления: „Икономика”, „Администрация и управление“, „Политически науки“, „Социология антропология и науки за културата“, „Обществени комуникации и информационни науки“ и „Право”.

Срокът за подаване на документи е до 31-и юли (сряда). Класирането е на 2-и август, а записването – от 5-и до 7-и август.

Източник: monitor.bg