Мнения Ученици

УНИЦЕФ: Половината от младежите в България нямат базови дигитални умения за работа

УНИЦЕФ и Глобалната комисия по образование призовават за спешни инвестиции за справяне с нарастващата криза в обучението и уменията на децата в световен мащаб. Почти три четвърти от младите хора на възраст между 15 и 24 години в 92 държави, за които има налични данни, не успяват да придобият уменията, необходими за работа. Това сочат данни от нов доклад, публикуван на 13 юли от Комисията по образование и УНИЦЕФ, и подкрепен от глобалната инициатива „Generation Unlimited“, съобщиха световната организация, цитирана от БТА.

Докладът, озаглавен: „Възстановяване на ученето: Доколко децата и младежите са в час с развитието на умения?“, включва анализи на развитието на уменията в ранна детска възраст, както и сред децата в начална училищна възраст и младежите. Данните подчертават ниски нива на умения сред децата и младежите във всички възрастови групи. Вероятността да притежават уменията, необходими за пълноценното им развитие и по отношение на бъдещите възможности за заетост, достоен труд и предприемачество, е най-малка при младите хора в страните с ниски доходи.

„Вдъхновеното и квалифицирано поколение от деца и младежи е от решаващо значение за просперитета, прогреса и успеха на обществата и икономиките. Въпреки това повечето деца и млади хора по света са били провалени от своите образователни системи, което ги оставя необразовани, невдъхновени и неквалифицирани – сигурна комбинация за непродуктивност“, заяви Робърт Дженкинс, ръководител на отдела „Образование“ в УНИЦЕФ.

В България близо половината (47,9 процента) от младежите на възраст между 15 и 24 годни, или 315 149, не разполагат с базови умения, които са им необходими за средно образование. Това показват данни на международното оценяване PISA и TIMSS, и изчисления за децата, които не се обучават. А 44,5 процента от същата възрастова група, или 292 287, нямат и все по-необходимите в днешния свят дигитални умения.

Под „дигитални умения“ се разбира умението да разбират и използват технологиите, и се измерва чрез дял на млади хора, които могат да изпълняват основни дейности на компютър. Например: копиране или преместване на файл или папка, функции за копиране и поставяне за дублиране или преместване на информация в документ, изпращане на имейли с прикачени файлове и трансфер на файлове между устройства.

Базовата грамотност и математическата грамотност; меките умения, включително уменията за живот и социално-емоционалните умения; дигиталните умения, които позволяват на хората да използват и разбират технологиите; специфичните за професията умения, които подпомагат прехода към заетост; и предприемаческите умения са от съществено значение за просперитета на децата. Тези умения са от решаващо значение и за развитието на обществата и икономиките.

Поради големия брой младежи, които не посещават училище и ниското ниво на придобиване на базисни умения, държавите по света са изправени пред криза, като по-голямата част от младите хора не са подготвени да станат част от днешната работна сила, се отбелязва още в доклада.

Източник: БТА