Училища

Университет за третата възраст!

Първият български университет „Трета възраст“ отвори врати с тържествена церемония. Студентите над 55 години ще получават компютърна грамотност, ще се запознаят със закони, ще разговарят за медицина и други интересни теми, пише „Банкеръ”. Целта на учебното заведение е да помага на хората да не се изолират от света, а да живеят пълноценно, придобивайки нови знания и умения. Лекциите се провеждат напълно безплатно.

Преподавателите в университета са известни професори от различни сфери. Те ще започнат посещения по градовете, на които ще изнасят тематични лекции и ще популяризират инициативата. Амбицията е да се развие мрежа от клонове в цяла България.

Възрастните хора ще могат да се записват в курсове по интереси – здравословно хранене, управление на личните финанси, компютърна грамотност, работа с таблет, актуализиране на професионални знания и овладяване на нови. Ще бъдат организирани културни и туристически прояви.

Източник: novini.bg