Училища

Университетът на третата възраст е проект за демократично образование

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев прие проф. Франсоа Велас, директор на Университета на третата възраст към Университета на Тулуза, и президент на Международната асоциация на университетите на третата възраст.

Министър Танев изрази виждането си, че трябва да се търсят пътища образованието в България  да бъде по-отворено за всички. Университетите да предлагат курсове по определени теми като например „Икономика и финанси“ за пенсионери, както и отделни лекции или цикъл беседи по теми, които са предложени от заинтересованите.

По темата на срещата „Университетът на третата възраст – средство за учене през целия живот и неформалното образование на възрастни“ проф. Велас представи историята на движението на университетите на третата възраст. Първият е създаден през 1973 г. като подразделение на Университета на Тулуза, Франция. Впоследствие са създадени още много университети на третата възраст(УТВ) в цял свят. Днес те наброяват хиляди и са обединени в Международната асоциация на университетите на третата възраст. Най-общо съществуват три модела на функциониране на УТВ. Първи е френският модел, който залага на високи академични стандарти и при който УТВ е част от класически университет, чиито преподаватели водят лекции и за възрастните обучаеми. Вторият модел е британският, при който съществуват хиляди независими местни инициативи, които са по-близо до идеята за пенсионерски клуб по интереси, с висока социална активност, но с понижени академични стандарти. И третият модел -китайският, характеризиращ се с наличието на централизирана система, пряко подчинена на правителството.

Проф. Велас изрази готовност с неговия екип да подпомагат Министерството на образованието и науката в създаването на модел за университет на третата възраст в България, съобразен с особеностите и спецификите на нашата среда, култура, традиции и потребности.

Инициативата на МОН срещна пълна подкрепа от присъстващите представители на Министерството на културата, Министерството на труда и социалната политика и на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

В разговора с предложения участваха и представители на клубове за здраве и дълголетие Недялка Кунева и Стефанка Петрова-Стоилкова. Те одобряват идеята, която цели възрастните хора да живеят по-активно. Те смятат инициативата за много важна и напълно я подкрепят.

България е в челната петица на най-бързо застаряващите страни в света. Към момента на всеки 100 души, излизащи от работоспособна възраст, идват 62 работника, като няма никакви изгледи тази тенденция да се промени към по-добро в близките десетилетия. Процентът на населението в пенсионна възраст ще заема все  по-голям дял от общия процент на населението на България. Това е не само проблем за социалната система Държавата трябва да се погрижи за нови решения за развиване и използване на капацитета на възрастните хора у нас.

Университетът на третата възраст е едно такова решение. Той не е „университет“ в класическия смисъл на думата, а е институция за неформално образование. Такъв тип „университет“  не издава дипломи и не дава квалификационни степени, а помага на хората в зряла възраст да задоволяват интересите и потребностите си от нови знания, умения и дейности, така че да бъдат по-активни, здрави и полезни за себе си и обществото. Ето защо университет на третата възраст може да запълни голяма ниша в българското общество.

Източник: Пресцентър на МОН