Институции Училища

Университетски преподаватели влизат и в гимназиите

Министърът на образованието вече ще утвърждава политиката за развитието на всяко държавно висше училище със стратегически цели и задачи, целеви стойности и показатели за изпълнението им, като това ще става до 3 месеца след изборите за нов ректор.

След смяната на върха в Пловдивския университет, до края на тази година и в началото на следващата, предстоят избори и в другите държавни вузове под тепетата – на 13 септември в Медицинския университет, а след това и в УХТ, АМТИИ и АУ. Министърът ще сключва договор за управление с новоизбраните ректори на базата на утвърдената политика, а ректорът ще изготвя ежегоден отчет за изпълнението.

Съветът на настоятелите вече ще включва и представител на общината, а членовете му ще участват със съвещателен глас в състава на Академичния съвет. В органите на управление се увеличава квотата на младите преподаватели.

Държавата налага мораториум за откриване на нови вузове, филиали и преобразуване на висши училища, който ще трае поне 1 година. За това време ще бъде изготвена Национална карта, която ще определи териториалната и профилната структура на мрежата за висше образование. Преобразуване ще се допуска единствено с цел окрупняване, но не и в посока роене.

Предвижда се висши училища да получават статут на изследователски за срок от 4 г. Списъкът им ще се утвърждава и актуализира от Министерския съвет ежегодно.

Дава се възможност за сключване на до 2 споразумения между държавен университет и държавни или общински училища и детски градини. По тях ще е възможна съвместна учебна дейност по предмети или модули за профилирана и професионална подготовка във втори гимназиален етап – 11. и 12. клас, и за специализираната подготовка в средното образование. Това обучение ще е по съгласувани учебни планове и ще се провежда от преподаватели на висшите училища.

Промени дават възможност и за сключване на споразумения между студенти и работодатели за стаж и осигуряване на работа след приключване на следването. В договорите ще са записани възнаграждението и минималното време за заетост.

Източник: marica.bg