Мнения

Университети си разделиха над 10 млн. лв за електронно дистанционно обучение

Частни и държавни висши училища получиха договори за 18 проекта на обща стойност 10 211 960,46 лв. за развитие на електронни форми на дистанционно обучение.

Пет проекта спечели Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Те са на обща стойност над 3 млн. лв.

Сред получилите безвъзмездно финансиране са и Техническият университет, Пловдивският университет, Медицинският университет в София, Художествената академия, Висше училище по застраховане и финанси , Висше транспортно  училище „Тодор Каблешков“, Колеж по икономика и администрация – Пловдив и др.

Договорите бяха връчени от премиера Бойко Борисов и министъра на образованието Сергей Игнатов.

Някои от представителите на ВУЗ-овете отбелязаха, че това е добър знак за бъдещи високи резултати в областта на висшето образование. От Икономическия университет във Варна подчертаха, че предишния проект, който се реализирали с подобен тип финансиране е много успешен.

Други пък подчертаха, че за първи път получават проект, въпреки че съществуват от вече доста време.

Присъстващите се обединиха около идеята, че електронното дистанционно обучение е една необходима съвременна придобивка, която пести време и средства за учащите.