Учители

Университетите отчитат увеличаване на желаещите да учат педагогика

„Вече има направени няколко стъпки за привличането на педагогически кадри. Само тази година  висшите училища вече отчитат, че имат повече желаещи да учат педагогика“, обяви в интервю за „Стандарт“ министърът на образованието в оставка проф. Анелия Клисарова.

„Промените в наредбите за регулирана професия са процес, който ще отнеме година, защото регулираната професия означава и изготвяне на единни учебни планове за подготовка на бъдещите педагогически кадри във всички университети. Смятам, че е изключително важно да дадем повече свобода и поле за творчество в преподаването на учителите“.

„Знаем, че децата в четвърти клас трябва да имат определени знания.  И не е толкова важен методът, по който ще се стигне до това, всеки учител има  индивидуален подход. Важен е резултатът. Мисля, че на това трябва да наблегнем, когато разработваме учебните планове и програми. Стъпка, която направихме, е и колективният трудов договор.

„Повишихме минималните начални работни заплати, заложени са и пари за това – 4,1 млн., които са гласувани от министерски съвет. Те ще стигнат до края на годината. Това гарантира, че независимо в кое училище си учител, голямо или малко, няма да имаш начална заплата за младши учител под  530 лева“.

„На заседание на МС гласувахме и да се заплаща личният транспорт на учителите – нещо, което досега не беше правено. А има населени места, където няма и обществен транспорт, хората ходят с личните си автомобили“, каза още по въпроса Клисарова.