Училища

Университетите обръщат малко внимание на спорта

Университетите в България масово не спазват нормативите в Закона за физическото възпитание и не залагат в учебната си програма за бакалаври изискуемите 240 часа спорт.

Това обяви варненският общински съветник Огнян Къчев, цитиран от в-к „Народно дело“. Къчев е сред организаторите на международния научен форум по проблемите на физическото възпитание и спорта, който ще се проведе във Варна в началото на септември.

Специалистите в тази област отчитат и слаб интерес към университетски спорт от самите студенти. И този факт не е продиктуван от това, че на учащите не им се спортува, а че програмите на ВУЗ-овете не са домислени в тази насока.

Къчев уточнява, че университетите масово се възползват от точка в Закона за науката и образованието, според която те сами могат да нагласят учебните си програми в зависимост от необходимостите си.

„Когато часът по спорт е сложен между този по математика и география, тийнейджърът има броени минути да се изкъпе и преоблече. Освен това трябва да го направи в бани, там където ги има, които са в изключително лошо състояние“, коментира на свой ред шефът на дирекция „Младежки дейности и спорт“ в община Варна Калинка Попстефанова.

снимка: nsa.bg