Мнения

Умните чинове са една от последните иновации в образованието

От началото на учебната година в Гърция се въвеждат първите умни чинове. Те представляват компютър-маса с екран, чувствителен към докосване (touch-screen). Учениците взаимодействат с електронното учебно съдържание, визуализиращо се на екрана, докосвайки го.
 
Умните чинове са допълнение към традиционните учебници.
 
Учениците да пишат, рисуват и трият върху електронното съдържание и да преместват обекти с „влачене” (drag & drop). Електронното учебно съдържание е комбинирано със звук и картина.
 
Въведената система е част от цялостна модернизация на гръцкото образование. Интерактивно електронно учебно съдържание постепенно измества традиционните молив, гума, химикалка и тетрадка.
 
Предимствата на подобна форма на обучение са, че учениците се учат, играейки, атрактивна е за тях и в резултат на това вниманието им върху учебния материал се задържа значително повече, научават преподаваното по-бързо и с по-малко усилия.
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/