При организирането на националното външно оценяване в седми клас трябва да се спазва задължително отстояние от 1-1,5 метра между участниците в изпитния процес – в двора на училищата, при допускането в училищните сгради и в изпитните зали. Тези предупреждения за изпитите в седми клас се отправят в писмо от заместник-министъра на образованието и науката Таня Михайлова до началниците на регионалните управления по образованието (РУО) в страната.

На 15 юни ще се състои националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ) в седми клас, а на 17 юни е по математика. Изпитите ще започнат в 9.00 часа и на тях седмокласниците ще се явяват в училищата, в които учат.

Когато учениците в седми клас в дадено училище са над 100, те трябва да се пропускат през два входа на училището, ако са налични в двора или в училищната сграда. На входа на училищата трябва да има дезинфектант за дезинфекциране на ръцете при влизането на учениците, също в коридорите и в предверията на санитарните помещения.

Седмокласниците трябва да носят и прозрачен плик, в който при влизането им в изпитната зала, да поставят мобилните си телефони и смарт часовниците си. Те трябва да бъдат поставени на обособено за целта място в изпитната зала. Предварително, на всеки прозрачен плик трябва да е поставен етикет с имената на ученика, гласят препоръките на МОН към началниците на РУО.

В деня на изпитите не трябва да се допуска струпване на родители, ученици и на длъжностни лица в двора на училищата, на входовете им, в коридорите или помещенията.

Участниците в изпитния процес ще се допускат в сградите на училищата с маски, с шлемове и по желание с ръкавици. В случай, че посочените противоепидемични мерки се отменят, те могат да бъдат по желание.

„Ще има измерване на телесната температура от медицинско лице при наличие на грипоподобни симптоми. Ако по време на изпита ученик се почувства зле, се отделя в отделна стая. Болни ученици не се допускат до изпита. Трябва да се обърне внимание на учениците, че изнесена писмена работа от сградата на училището са анулира и не се оценява“, се посочва в препоръките за изпитите.

С оглед на развитието на епидемичната обстановка е възможно да има и други указания. В тази връзка трябва да се следи информацията, публикувана в сайта на МЗ и на МОН, се препоръчва в писмото.