Училища

Уеб Панел в 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин“

Уеб Панел e комплексът от нови активности през настоящата учебна година в сферата на информационните дейности в 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, информират от училището.

През октомври Евгения от XIЖ клас предложи от името на ученици, които вече имаха по няколко сертификати от ИТ Академията на Майкрософт на която 9 ФЕГ е член, да се организира специален курс за усвояване на нови умения по информационни технологии.

На 14-ти ноември курсът бе открит, а на 22-ри се проведе първото занимание.

При откриването Орлин Кузов – директор на Дирекция ИКТ при МОМН, поздрави ентусиастите и сподели наблюденията си от бързото и непрестанно развитие и подновяване на информационните технологии. Той отбеляза, че всяка идея, която има значение за обогатяване на училищния живот заслужава внимание и пожела успех на участниците в курса.

Теодора Върбанова – мениджър на Oбразователни програми при Майкрософт в България, представи модулите за по-нататъшно усъвършенстване в рамките на Академията по ИТ на Майкрософт и покани участниците в курса да проведат открит урок в офиса на компанията в София.

Тодор Георгиев – директор на Teacher.bg, се срещна за пореден път с ученици от ФЕГ и изрази задоволство от реализиране на възможността за провеждането на курс, в който  участващите ще се запознаят с най-новите форми на уеб-програмиране.

Той изтъкна, че сътрудничеството между Tacher.bg и ФЕГ е ретроспективно проследяване на бъдещата съвременност и, че екипът на новаторско-образователния портал ще съдейства, съвместно с учениците от курса, да се постигне мигриране на училищната платформа от Live@Edu към Office365, и за изграждането на нов сайт на гимназията.

Бойка Паликарска – пом. директор на 9 ФЕГ, поздрави инициаторите на курса и участниците в него, и изрази увереност, че и тази нова форма на изявеност в гимназията, наред с многообразните други извънкласни занимания, ще допринесе за трупането на съвременни знания и опит, които да се оползотворяват усърдно в академични и професионални начинания.

Първите лекции се представят от гл. асистент Николай Нетов от СУ „СВ. Кл. Охридски“. В началото започна запознаване с новия стандарт HTML-5 за създаване и предоставяне на съдържание в уеб пространството, включващ интеграция на SVG обгръщане и подобряване на работата с мултимедийно и графично съдържание. Обучението се прилага с продукта Microsoft® Expression Studio 4, притежаващ удобен интерфейс за разработка на сайтове, който е закупен от гимназията.

Програмата на курса по-нататък ще бъде следната:

  • Интернет бизнес – какво е това (електронна търговия и SEO). Лектори Пламен Томов и Лъчезар Бъчваров;
  • Облачни технологии в училище – работа с Microsoft Office 365;
  • Управление на организационни процеси в училище с Microsoft SharePoint 2013;
  • Електронна поща за цялото училище – как работи училищният Microsoft Exchange 2013 сървър;
  • Виртуалната класна стая – класната стая на бъдещето – Microsoft Lync 2013 сървър. Лектори – Христина Дачева, Андрей Йорданов и Тодор Георгиев;

За всички теми на курса ще бъдат осигурени и онлайн курсове със сертификат от Microsoft IT academy.

От настоящата учебна година 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ се присъедини към мрежата от училища, в които функционират младежки панели по безопасен интернет. Дейността на панелите се координира от Националният център за безопасен Интернет. Те са важен компонент на всеки от 30-те национални центъра за безопасен интернет, които се подкрепят от Европейската комисия и работят в обща мрежа INSAFE. Ученици от IX клас във ФЕГ се запознават с различните аспекти на онлайн безопасността и придобиват множество умения, както за безопасно използване на интернет, така и за комуникация, работа в екип, изграждане на доверие помежду си и организиране на общоучилищни изяви.

Дейността на 9 ФЕГ в изучаването на информационни технологии се подкрепя и подпомага и от Училищното настоятелство. Това показва съществуването на думите мисия, възпитание, съвместност, личност, вдъхновение, креативност.