Ученици

Удължиха срока за състезанието Project Passion (Проект Страст)

Състезанието Project Passion (Проект Страст) стартира в началото на месец февруари и ще продължи до 30 юни 2012 г. Победителят ще получи 1000 евро. Това състезание има за цел да насърчи младите европейци да създадат свои информационни кампании за нарастващата нужда от технически умения и за кариерните възможности, достъпни за гражданите с е-Умения.

Благодарение на  подкрепата на Европейската комисия, индустриалните спонсори и медиите, състезанието Project Passion е достъпно за младите хора на възраст от 18 до 26 години, независимо от образованието им (било то гимназиално, професионално или висше). Участниците са поканени да създадат оригинална, нестандартна и иновативна кампания, която да покаже как е-уменията могат да подхранват новаторството, да ръководят креативността  и да помогнат на младите хора да си намерят работа.

Разработките, които ще участват в състезанието, ще бъдат оценени от панел от експерти, включващ Жан Мари Дрю, председател на TBWA Worldwide; Филип Кайла, председател на изпълнителния борд на EURONEWS и Силви Лафарж, директор на отдел „Връзки с обществеността“ към Microsoft.

Победителите, заели първо място, ще получат 1000 евро и различни награди, предоставени от индустриалните спонсори.

Следвайки успеха на Седмицата на е-уменията 2010 и тазгодишната Европейска Седмица на е-уменията 2012 – инициатива на ГД „Предприятия и промишленост“ към EK- ще бъде ръководена от DIGITALEUROPE и Европейската училищна мрежа. Кампанията се стреми да помогне на Европа – и по-конкретно на европейската младеж – да се възползва от най-добрите възможности за работни места, които дигиталните технологии предоставят.

Университетите, гражданите, компаниите и правителствата са поканени да се присъединят към борбата с безработицата, да научат повече за Project Passion и да се включат в Европейската Седмица на е-уменията 2012.

Повече за състезанието можете да научите тук: http://eskills-week.ec.europa.eu/web/guest/project-passion

Изпълнител на проекта „Европейска седмица на е-уменията 2012 г.“ за България е БАИТ.