Учители

Удължиха срока за изпращането на учителските анкети

Срокът за приключване на анкетите с учителите по български език и литература за това, кои произведения от български и чужди автори да останат в програмите и кои да отпаднат, ще бъде удължен до 15 септември 2013 г.

По молба на началници на регионалните инспекторати по образование Министерството на образованието и науката реши да удължи срока за участие в анкетата, тъй като до 5 септември, когато бе крайният срок, не всички учители са успели да дадат мнението си.

След изтичане на срока резултатите ще бъдат обработени и анализирани, а в края на месец септември ще бъдат оповестени пред  медиите и обществеността.