Учители

Удължена матура предизвиква уволнение на директор

Бившата директорка на СОУ „Д-р Петър Берон“ в Свиленград Василка Вангелова загуби на първа инстанция делото срещу уволнението си, наложено заради няколко нарушения от нейна страна, съобщава „Марица – Хасково“.

Заповедта на началника на РИО Иван Панайотов за уволнението беше продиктувана от три сериозни нарушения. Най-голямото от тях – необосновано удължаване на времето за държавния зрелостен изпит по Българския език и литература през миналата, 2010 г. В повереното на Вангелова училище той е продължил пет вместо установените четири часа.

Друг мотив е неявяване на директорката на работното си място в периода 25-28 май. Тя го оспорва, обяснявайки че е подала молба за отпуск, депозирано в РИО още през март.

Третият гаф на уволнения учителски шеф е неизпращането на квестори за зрелостния изпит след 7-ми клас в ОУ „Иван Вазов“.

„Нарушението с удълженото изпитно време е много сериозно, тъй като то поставя в неравностойно положение учениците от СОУ-то и останалите им връстници, държали изпита, аргументира се районният съд.

Институцията наложи на Василка Вангелова да поеме разноските по делото и адвокатския хонорар на другата страна.

Покрай делото се разбра и друга любопитна подробност. През май, миналата година тя е получила брутно възнаграждение в размер на 1518 лв, в което влиза заплатата й и бонус за 24 май. Към момента Вангелова работи срещу 400 лв на месец. Тя е изчислила разликата и е предявила претенции за сума от 9 000 лв., която се явява разликата между двете.