Мнения

Удължават срока за оценка на учебниците за I и V клас

Срокът за разпространение на проектите на учебници и учебни комплекти за I и V клас за оценка на пригодността от учителите в цялата страна ще бъде удължен до 6 януари 2017 г. Заповед за удължаването е подписана от вицепремиера и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева. Проектите трябваше да бъдат изпратени на училищата в страната до 20 декември 2016 г.

Издателствата имат ангажимент да разпратят одобрените на първия етап проекти под формата на готово книжно тяло до всички училища, в които учебният предмет се изучава. Ако към проектите за учебници има електронен вариант, той се предоставя в училищата на цифров носител или се посочва интернет адрес, на който е достъпен.

Първият етап от оценяването на проектите за нови учебници се извърши от оценителни комисии по съдържание, по графичен дизайн и по полиграфическо изпълнение. В състава на комисиите се включват оценители, които са специалисти в съответната научна област, по дидактика или по методика на обучението на съответния учебен предмет, по начална или по предучилищна педагогика, експерти от МОН или РУО, учители, преподаващи учебния предмет, както и специалисти по графичен дизайн и по полиграфическото изпълнение.

Одобрените на първи етап проекти на учебници и учебни комплекти се разпращат до училищата за оценка от всички учители по съответните предмети в страната. Срокът за оценка на проектите от учителите е до 23 януари 2017 г.

Източник: МОН