Мнения

Увеличиха квотите за прием на студенти

Служебното правителство на България утвърди броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации през учебната 2013/2014 година, информира БГНЕС.

Общият брой на приема на студенти и докторанти от новата учебна година е 57 063 души, от които 47 970 са в редовна форма.

През учебната 2012/2013 г. обявеният прием е бил съответно за 54 929 места за първокурсници и докторанти, от които 46 338 – в редовна форма.

Увеличените бройки се дължат на смяната на приоритетите. Повече са в области като „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“ и „Здравеопазване и спорт“.

Размерът на таксите за кандидатстване и обучението в държавните висши училища за учебната 2013/2014 г. също бяха утвърдени от кабинета. Той се утвърждава въз основа на предложенията на академичните ръководства на държавните ВУЗ, които са съобразени с ограниченията, установени в ЗВО, тоест, да не надвишават 2/3 от диференцираните нормативи за издръжка на обучението.

Логиката ба приетите решения е в синхрон с европейските изисквания за широк достъп до висше образование, съобразен със стратегията „Европа 2020“. Според нея 36% от хората между 30 и 34 г. до 2020 г. трябва да са със завършено висше образование.