Училища

Увеличиха броя защитените и средищните училища

На заседание на кабинета вчера бе решено да бъде увеличен броят на средищните и на защитените училища в България.

Защитените училища стават 136, като за поддържането им са предвидени 5,5 млн. лева. Бройката е с девет повече от досегашните.

Като защитено се определя всяко държавно или общинско училище, което, ако бъде закрито, поне 10 ученика ще пътуват на не по-малко от 20 км до най-близкото друго училище. Когато районът е планински, се оценява не само дължината на пътя, а и релефа, както и степента на безопасност на маршрута.

796 са средищните училища, като за учениците в тях ще бъдат осигурени допълнителни материални придобивки. В средищните училища се обучават близо 200 000 деца.

Новите са 11 в десет населени места в десет общини. Общият брой на учениците в тях е 2039.