Учители

Увеличени заплати – най-рано през март

Учителите ще вземат новите си, увеличени заплати, не по-рано от март, коментира шефът на синдиката на българските учители Янка Такева, цитирана от „Стандарт“.

Това означава, че те ще получат увеличенията си със задна дата, тъй като новите размери на трудовите възнаграждения влизат в сила от януари.

Причината е, че все още конкретните увеличения не са разписани от финансовото министерство, нито са готови общинските бюджети.

Повече подробности по темата ще има след насрочената за 7 януари среща с просветното министерство, на която ще бъдат подготвени документите, а след това и внесени във финансовото ведомство.

Праговите доходи на учители и директори се увеличават с 10-12 на сто, каза тя. Така един начинаещ учител, току-що излязъл от университета, ще взема 500 лева. Заплатите на старшите учители ще започват от 525, на главните – от 570, на помощник-директорите – от 610. Директорите ще се разписват най-малко срещу 680 лева.

Всички останали учители, които не вземат минималната сума за дадена длъжност, ще получат 8 на сто увеличение.