Ученици

Увеличава се броят на преждевременно напускащите училище

Увеличава се броят на преждевременно напускащите училище у нас, обратно на общата тенденция в страните от Европейския съюз. Това сочи докладът на Еврокомисията за образованието в България, цитиран от БНР. Големият брой на отпадащите се свързва със социално-икономически фактори, трудности от образователен характер и във все по-голяма степен – емиграцията.

Обхващането на децата на възраст между 4 и 7 години от системата е на ниво 89 процента и остава под целта на Европейския съюз, която е 95 на сто. Ниските образователни резултати са широко разпространени сред учениците в неравностойно положение, а недостатъчната интеграция на ромите възпрепятства тяхното социално-икономическо приобщаване. Резултатите по отношение на основните умения от международното изследване ПИЗА продължават да са от най-ниските в Европейския съюз.

Разходите за образование се увеличават, но са ниски в сравнение със страните от Съюза. Целта на мониторинга е да даде информация, която да послужи при провеждането на националните дебати за образователни реформи, каза ръководителят на представителството на Европейската комисия у нас Огнян Златев.

Източник: БНР