Училища

Увеличава се броят на отпадналите от професионалните училища

Общият брой на отпадналите ученици от системата на професионалното образование е 18 364 за трите години на одита и броят им непрекъснато се увеличава, в разрез с всички стратегии за намаляване на броя на преждевременно отпадащите, сочи статистика.  

Професионалното образование се извършва в 367 държавни и 157 общински професионални гимназии и училища с професионални паралелки във всички административни области. Те обучават по 47 професионални направления с 239 професии и 570 специалности.