Ученици Училища

Увеличават се професионалните паралелки след 7. клас в Пловдивско

34 професионални паралелки повече спрямо миналата година, което прави общо 148 в цялата Пловдивска област, ще приемат седмокласници през предстоящата кампания.

Профилираните остават същия брой – 88. Това е заложено в план-приема, който бе приет на заседание на Постоянната комисия по заетостта в областната управа и ще бъде внесен за одобрение в МОН.

С този разчет се увеличава още превесът на професионалните паралелки – тенденция, която започна миналата година. Съотношението вече е 63% към 37% и все повече клони към 2:1, преди беше 56 към 44 процента.

Завършващите тази година седмокласници са 5761, което е повече спрямо миналогодишния випуск с основно образование. Разликата ще бъде поета изцяло именно от професионалните паралелки.

Ако всички заявени 236 професионални и профилирани паралелки се напълнят с по 26 ученици, ще останат 375 свободни места. Този „резерв” е предвиден от една страна, за да има избор и пазарен принцип, от друга – тъй като всяка година в тукашни училища кандидатстват и деца от други области.

При оформянето на план-приема се ръководихме от политиката на МОН да има повече професионални паралелки и повече от тъй наречения STEM профил – математика, природни науки, IT и техника, обясни Иванка Киркова, началник на Регионалното управление по образование. Отчетена е също информацията от национално и регионално представени работодателски организации относно очаквания дефицит на кадри. Разчетът е съобразен с общинския план за преминаване на едносменен режим в следващите 9 г. Взети са предвид също броят на учениците, реализираните паралелки в миналогодишната кампания и ангажиментите да бъдат обхванати седмокласниците, които догодина ще са все още на възраст, в която задължително трябва да ходят на училище.

Ръстът на STEM паралелките в областта ще е с 9%, ако се изпълни план-приемът.

По дуалната форма ще обучават 24 професионални паралелки в областта, като Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура заявява прием на седмокласници единствено и изцяло по тази система – в 5 паралелки.

17 от заявените професии са нови и се разкриват за първи път от училищата, които ги предлагат. Сред тях са специалностите приложно програмиране в СУ „Христо Ботев” в Калофер, електронна търговия – в СУ „Христо Проданов” в Карлово и в школото в село Маноле, локомотиви и вагони в Автото, оператор на информационно осигуряване – в СУ „Проф. Асен Златаров” в Първомай.

Източник: marica.bg