Институции Училища

Увеличават се парите за българските училища в чужбина

Повече пари са предвидени за българските училища в чужбина – това става известно ясно от проектозаповед на министарството на образованието, съобщава вестник „Сега“

От 30 лв. на 50 лв. се увеличава нормативът за провеждане на обучение на ученици в чужбина, които ще са кандидат-студенти в български университети. Така, ако досега едно училище е получавало 300 лв. за 10 свои кандидат-студенти, занапред за тях то ще получава 500 лв.

Повишават се и парите, които училищата ще получават за организирано обучение в друго населено място освен на основния си адрес. Например училище в Северна Македония, което получава 8400 лв. базова издръжка, при обучение в друг град ще получи допълнително 4200 лв. на година. Целта на мярката е организациите да бъдат стимулирани да увеличават броя на обучаваните от тях, без да се разкриват нови училища.

Нормативът за ученик за присъствена форма на обучение и/или на електронно обучение си остава 180 лв., а добавката за ученик в допълнителна училищна дейност за съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции – 30 лв. Добавят се обаче 3 нови коефициента за допълнителни субсидии, които също целят да разширят обхвата на обучаваните ученици.

Вече пари над базовата стойност ще се дават за учениците в гимназиален етап. За първи път се плаща за организации – домакини на онлайн изпити по български език, организирани от Департамента за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и за допълнителни училищни дейности за съхраняване на националното самосъзнание и традиции.

Министерството на образованието подпомага организационно и финансово общо 356 български неделни училища в чужбина. От тях 205 са включените в Списъка на българските неделни училища в чужбина, а 151 – по Националната програма „Роден език и култура зад граница“. По нея се кандидатства всяка година (бюджет от 1.5 млн. лв.), докато финансирането за училищата в списъка е по-дълготрайно, устойчиво и в по-големи размери – около 9.5 млн. лв. за тази година, освен това при тях има възможност за финансиране на всички допълнителни дейности.

По двата механизма училищата тази година бяха подпомогнати общо с 11 105 438 лв. Още не е известна общата сума за подпомагане за 2019/20 г., тъй като предстои да бъдат определени бенефициентите за догодина по „Роден език и култура зад граница“. Списъкът на българските неделни училища в чужбина, които ще бъдат финансово подпомогнати догодина, обаче е утвърден – 224 училища, или с 19 повече от тази година.

Източник: dnevnik.bg