Ученици

Увеличават се децата със специални образователни потребности

Децата със специални образователни потребности в страната стават все повече. Броят им се увеличава с около 1000 годишно. Данните са на Асоциацията на ресурсните учители. Според тях в момента децата със специални образователни потребности са над 15 хиляди. Ресурсните учители обаче, недостигат. В области, като Габрово, Добрич, Кърджали и Кюстендил, те са по-малко от 30. Най-много ресурсни учители има в София-град и в Търговище.

Вальо и Рени са в четвърти клас. Усвояват учебния материал по-трудно от съучениците си. Вальо има здрвословни проблеми, а Рени обучителни трудности.

„Самият учител трябва да има нужната подготовка, за да може да се справи с такива деца, но тъй като в класовете има и други деца, не може да се обръща внимание само на едно дете“, казва Наталия Ботева – начален учител в 140 СУ „Иван Богоров“ в София.

Вальо и Рени получават помощ от ресурсен учител, който следи развитието им. В училището има още 35 деца със специални образователни потребности. Ресурсните учители са двама. Людмила Митъркова работи с общо 20 деца.  „Състоянието на децата е много различно и понякога е доста трудно. Някои от децата са в много по-емоционално тежко състояние“, казва тя.

В училището работят и психолози логопеди и педагогически съветници, които също помагат на децата със специални образователни потребности. „Имаме нужда от привличане на още ресурсни учители, което най-вероятно ще стане следващата година. При положение, че имаме необходимият брой ученици, ние сме длъжни по закон и трябва да осигурим средства“, споделя Мая Зафирова – директор на 140 СУ „Иван Богоров“, София.

Децата със специални образователни потребности, които имат нужда от ресурсни учители, се увеличават всяка година. „Ако преди време просто тези деца са минавали за мързеливи и за несправящи се в училище, то сега с повишаване компетентността на учителите се разпознава,че децата имат обучителни трудности, имат определени затруднения, които биват преодолявани посредством дейността на ресурсния учител“, отбелязва Калоян Даманов – директор на регионален център за приобщаващо образование в София.

Според Даманов, ресурсните учители се увеличават, но недостигат заради нарастващите потребности на децата. „Идеята е да се привличат нови млади колеги чрез нашите стажантски програми, но има и друг подход – да се преквалифицират специалисти.“, категоричен е той.

Ресурсни учители се намират по-трудно в големите градове, защото заплатата от около 1000 лева не е привлекателна за младите кадри.

Източник: news.bnt.bg