Училища

Увеличават психолозите в училищата

Повече психолози на брой ученици предвижда концепцията за нов закон за средното образование. В момента има училища без този тип специалисти, а в други на един се падат по 500 и повече деца.

Психолог или педагогически съветник един психолог ще обслужва две съседни школа или пък ще бъде на половин щат, пише „24 часа“.

Друга интересна идея е в разработване на учебните планове да участва и местния бизнес. Идеята е да се подготвят кадри, от които пазарът на труда в региона има реална нужда.