Училища

Увеличават паралелките с немски език във Варна

През следващата 2018/2019 учебна година се предвижда увеличение на броя на паралелките с изучаване на немски език след седми клас във Варна. Това съобщиха от общинската дирекция „Образование и младежки дейности“. Причина е от една страна нарастващият брой на учениците, които посочват като първо желание обучение по езика на Гьоте, а от друга – все по-активното търсене на кадри с немски език на пазара на труда във Варна.

След проведени срещи и разговори с директори на училища, от новата учебна година броят на паралелките с изучаване на немски език в профилираните, професионалните гимназии и средните училища на територията на Община Варна ще бъде 16, а ангажираните в учебния процес ученици ще са над 410.

В Професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ и в Първа езикова гимназия броят на паралелките с немски език ще бъде увеличен с по една в рамките на държавния план-прием за училището, уточниха от дирекция „Образование и младежки дейности“ на община Варна. 

Източник: monitor.bg