Ученици Училища

Увеличават избираемите часове в училищата?

Да се увеличи броят на избираемите часове в училища и да се предвиди възможност всяка година децата да учат различен предмет.

Това ще предложи на образователното министерство председателят на Сдружението на директорите в средното образование и директор на столичното 51 СОУ „Елисавета Багряна“ Асен Александров.

Той обясни пред “Монитор”, че в момента само около 10% от часовете за учениците от 8-и до 10-и клас са избираеми, но според него броят им трябва да нарасне драстично – 5-6 седмично.

Изборът им пък трябва да се случва година за година. „По този начин децата могат да разберат къде им е сила“, заяви Александров. Той разграничава тези избираеми предмети от клубовете по интереси, които също са по желание от учениците. Следвайки примера на пирамидата с потребностите на човека, съставена от американския психолог Ейбрахам Маслоу, Александров е направил свой модел на образователната система като избираемите предмети заемат едва 4-о място.

Най-отдолу Александров е поставил всички справки, жалби, отчети и проверки, които според негови данни заемат 30% от дейностите на педагозите в школата. Над тях с 25% се нарежда вниманието, което отделят за направата на графици, учебни планове и отбелязване на присъствието на учениците.

В средата на пирамидата, заемащи 20%, пък Александров е поставил преподаване за добри резултати на матурите и националното външно оценяване, но не и за разбиране на материала, добра организация, ред и дисциплина. На върха след избираемите часове и ученето с разбиране той поставя уменията на XXI век, които са важни за живота, но много малко училища отделят време да тях.

Според Александров пътят на реформата в образователната ни система се крие в обърнатия вариант на тази пирамида, в който най-голямо внимание се отделя на уменията от XXI век, а най-малко за бумащината.

„Искам да променя мнението на обществото и колегите учители какво трябва да се прави в училище. През всеки предмет трябва да развиваме ценности и добродетели. Бележкарството няма смисъл“, заяви директорът на 51-о СОУ.

В столичното школо вече работят по обръщането на пирамидата в правилната посока. Те имат дигитален облак, който дава възможност за бърз достъп и лесно попълване на всички справки, както и електронен дневник, който улеснява попълването на отсъствията. Директорът добавя, че често води разговори с родители, че е важно детето да се възпитава в храброст, креативно мислене и работа в екип.