Мнения

Увеличават държавната издръжка на хуманитарните направления във ВУЗ-овете

Държавната издръжка на хуманитарните направления във висшите училища е увеличена с около 15% от началото на 2017 година. Това заяви зам.-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов по БНР, по повод отворено писмо на учени хуманитаристи от висши училища и институти към БАН, изпратено до държавните институции. В писмото те споделят опасенията си, че се оформя тенденция към закриване на хуманитарните специалности.

Проф. Димов отрече Министерството на образованието и науката (МОН) да има такива намерения и обясни, че се случва точно обратното – субсидията за хуманитарните направления се увеличава. С промени в Постановление №162 на МС, обнародвано в Държавен вестник на 20 януари 2017 г., коефициентът на финансиране на обучението на един студент в хуманитарните направления беше увеличен от 1,60 на 1,85, каза зам.-министърът. Той поясни, че за да се формира крайната сума за издръжката, коефициентът се умножава по 693 лв., колкото е базовият норматив.

От началото на годината за всеки записан в редовна форма в направленията „Социология, антропология и науки за културата“, „Филология“, „История и археология“, „Философия“, „Религия и теология“, „Психология“, „Социални дейности“, „Право“, „Обществени комуникации и информационни науки“ или „Политически науки“ държавните университети получават по 1282,05 лв. Преди влизането в сила на промените в постановлението издръжката беше 1108,80 лв. за студент на година.

Проф. Димов посочи, че субсидията на образователните направления се решава съвместно със Съвета на ректорите, с който министерството има добър диалог. Държавата се вслушва в исканията на специалистите и хората, които се реализират в хуманитарните науки. От Рейтинговата система се вижда ясно, че студентите от някои хуманитарни направления не се реализират добре. В „История и археология“ само 39,14% от завършилите прилагат в практиката си придобитото висше образование. В Социология – 35%. Това означава, че ако държавата плаща обучението на трима студенти, само един се реализира по специалността“, поясни зам.-министърът. Проф. Димов заяви още, че МОН всяка година регулира приема, като за тази академична година местата във висшите училища бяха с 1000 по-малко.

Гл. ас. Силвия Петрова от Югозападния университет (ЮЗУ), която е един от авторите на отвореното писмо, изтъкна, че в Стратегията за развитие на висшето образование има неясни текстове. Тя обърна внимание, че хуманитарните науки не могат да бъдат измерени с пазарни критерии. Те формират меки умения, които се споменават на няколко места в Стратегията. Пазарът на труда също не е константна величина, и ако едни специалности се търсят днес, може след години те да не са актуални, добави тя.

Зам.-министър Иван Димов се ангажира да приеме авторите на писмото и да разясни принципите на Стратегията. Той обяви и че през следващата седмица министър Николай Денков ще се срещне с ректорите на всички университети, които обучават студенти в хуманитарни направления.

Източник: МОН