Училища

Увеличават двойно училищата с безжичен интернет

Броят на училищата в България, в които ще има безжичен Интернет ще бъде увеличен двойно в следващите три години, обяви образователният министър проф. Анелия Клисарова.

В момента на услугата се радват около 25% от родните школа, като целта е поне половината от тях да бъдат обхванати за въпросния период.

Стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието се очаква да бъде приета от Министерския съвет до края на март. Тя предвижда въвеждане на безжичен нет в училищата, електронни бележници, както и създаване на национална образователна онлайн платформа.

„В третия етап на стратегията се съдържат големите ни амбиции, според които към 2020 г. във всяко училище да има възможност – учениците, родителите и учителите да влизат в образователната система, но с различни нива на достъп”, заяви министър Клисарова.

Тя съобщи, че вече са закупени 200 от програмите „Виртуална България“, като са заявени още 400.

„Тази програма е изключително важна за българското самосъзнание и самочувствие“, коментира министърът.