Учители

Уважението към учителите – със закон!

Депутатите от комисията по образование към парламента приеха в проекта за нов закон да се запише, че освен учениците, и родителите трябва да уважават учителите, като Дамянова обясни, че текстът има препоръчителен характер.

Предложението да се въведе мандатност за директорите не бе прието. Според депутатите от управляващата коалиция училищните директори трябва да минават на атестации и ако резултатите са лоши, да се прекратяват трудовите им отношения.