Мнения

Търсят се оценители на проекти на центрове за върхови постижения

Министерството на образованието и науката обяви обществена поръчка за избор на оценители на проектите за изграждане на центрове за върхови постижения и за компетентност по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Прогнозната стойност на поръчката е 2 042 600 лева без ДДС и ще бъде финансирана по приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ на оперативната програма.

Целта е да се осигурят качествени международни оценители, които ще отсеят проекти за създаването на устойчиви центрове, посочи зам.-министърът на образованието и науката Красимир Киряков. По думите му, критериите са високи, за да се гарантира инвестицията от 350 млн. лева по програмата в работещи научни центрове.

Допълнително условие е експертите да са поне от 5 различни държави, за да се предотврати прилагането на неуспешни модели на оценяване и да се гарантира независима оценка, обясни Киряков.

За 5 години назад експертите не трябва да са имали договор, както и съвместни публикации с научните организации или учени, за които знаят, че са кандидати и партньори в проекти, които ще оценяват. Изискване към участниците е да разполагат и с допълнителни експерти – най-малко 8 финансисти и 8 строителни инженери, които да имат най–малко 10 години професионален опит и да владеят отлично английски език.

Източник: МОН