Мнения

Търсят се над 200 000 деца, не били записани на училище

Близо 206 000 деца в задължителна училищна и предучилищна възраст в страната трябва да бъдат привлечени в образователната система, отчете просветният министър Красимир Вълчев в Сливен. Той обясни, че толкова са децата, които не са били открити в системата на Министерството на образованието.

По думите му, той не кореспондира със статистиката за преждевременно отпадналите от системата деца, които са между 13 и 14 процента, т.е. между 130 и 150 000. Само работата на терен ще установи дали дадено дете е в съответния град, в друго населено място или друга страна, каза още той, цитиран от БТА. Над 9 000 са децата, които липсват в регистрите на Министерството на образованието в област Сливен.

Велчев отиде специално в града, за да се срещне с директори на детски градини и училища от областта, с участници в Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Той обясни начина, по който ще работят екипите. По думите му, много е важна интервенцията в задължителната предучилищна възраст между 5 и 7 години.

Необхващането на децата в тази възраст създава проблема с незнаенето на български език, както е и предпоставка децата много по-лесно да отпадат от училище, смята министърът.

Според министър Вълчев, Механизмът ще благоприятства взаимодействието между институциите. Броят на децата, които трябва да бъдат издирени и върнати в училище, е голям, каза той и допълни, че усилията в тази насока трябва да продължат и това не е еднократна кампания.

Децата не трябва да бъдат изключвани, а подпомагани и включвани в образователната система, като се осигурява всякаква обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие. Това каза министър Вълчев в отговор на въпрос дали учениците трябва да преминават в по-горни класове, при условие, че са неграмотни. За децата, натрупали дефицити в начален етап, е предвидено допълнително обучение, допълни той.

Източник: dnes.bg