Мнения

Търсят се кариерни консултанти и специалисти

Предвижда се обучение на 150 кариерни консултанти и 126 педагогически специалисти от 42 училища, които ще трябва да провеждат тестовете със застрашените от отпадане от училище младежи. Изпълненията на дейностите по проекта трябва да приключат до края на 2017 г. 

За изработването на инструментите е обявена обществена поръчка на стойност 262 480 лв. без ДДС, а оферти се приемат до 19 септември. 

Обявлението може да видите в сайта на МОН – раздел „Профил на купувача“.

Източник: МОН