Учители

Търсят се директори за шест училища в Пазарджик

Нови директори на шест училища в Пазарджик и региона се търсят  в момента, става ясно от обявленията, качени на сайта на РУО – Пазарджик. Конкурсите за вакантните ръководни длъжности са обявени със заповед на началничката на Регионалното управление на образованието в Пазарджик Валентина Кайтазова. Крайният срок за подаване на документи е 21 май, а приемът е започнал буквално преди дни – на 19 април.

А ето и училищата, в които преподаватели и ученици ще имат нов директор: ОУ „Отец Паисий“ в гр. Батак, СУ „Народни будители“ в гр. Брацигово, ОУ „Д-р Петър Берон“ в с. Биркова, община Велинград, новооткритото Спортно училище в  гр. Пазарджик, Математическата гимназия „Константин Величков“ в гр. Пазарджик и ОУ „Христо Ботев“ в с. Сарая, община Пазарджик.

Директорите на тези училища са временно изпълняващи длъжността. Има и текущо движение на тези постове, тъй като има хора, на които им предстои пенсиониране. Започваме  поетапно обявяване на конкурси за заемане на директорските постове. В 27 училища в цялата област предстои да бъдат назначени нови директори, заяви Валентина Кайтазова, началник на РУО – Пазарджик.

Сред изискванията към кандидатите е да са български граждани или граждани на държава-членка на ЕС, да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, да не са лишени от правото да упражняват професията си, да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците.

Кандидатите също така трябва да притежават диплома за висше образование, съответстваща на професионалното направление съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да им позволява да формират норма на преподавателска работа.

Освен това трябва да са с не по-малко от 5 г. учителски трудов стаж, а за Спортната гимназия – 5 г. учителски трудов стаж или 5 г. професионален опит в областта на физическото възпитание и спорта.

Източник: marica.bg