Училища

Търсят се директори за куп детски градини в Пловдив

Общинските заведения в Пловдив, които търсят директори, са както следва: ДГ „Десислава“, ДГ „Еделвайс“, ДГ „Дружба“, ДГ „Чайка“, ДГ „Вяра“, ДГ „Малина“ и ДГ „Радост“.

Желаещите да заемат поста ще защитават план-програма, което ще минат и интервю, свързано със законовата нормативна уредба, прилагаща се в системата на предучилищното и училищното образование.

Документите кандидатите трябва да подадат лично. Това те могат да направят в отдел „Образование“ на ул. „Цариброд“ 1, ет. ІІІ, стая 4, всеки работен ден от 10 до 12 часа, както и от 14 до 16 часа.

Източник: www.plovdiv24.bg