Учители

Търновските учители с по-висок процент за прослужено време и квалификация от колегите си в страната

Седма отчетно-изборна конференция проведе Синдиката на българските учители във Велико Търново. Участваха 62-ма делегати от общо 781 членове на местната профсъюзна структура. Според Мария Георгиева, ръководила над 20 години местната организация, основните проблеми през отчетния период са произлезли от прилагането на Закона за предучилищното и училищното възпитание. „Върху колегите се изсипа лавина от документи, с които те трябва да се справят за много кратко време. Споделят с тревога, че бумащината е голяма и се отнема ценно време, което би могло да се използва за пряката учебна работа”, заяви Георгиева.

Тя изтъкна, че сключването на колективните трудови договори е основно за дейността на организацията. Отрасловият договор за системата на средното образование е много добър. Той защитава и работните места, и съдържа изключително важни клаузи, които са в защита на колегите, смята синдикалният председател. „Друг е въпросът, че няма достатъчно категорични механизми за санкциониране на директорите, които се опитват да заобикалят и да не спазват някои от договорените каузи”, каза Георгиева.

Последният договор с Община Велико Търново е сключен през месец февруари тази година и съдържа 18 клаузи. „Договорен е процент за прослужено време от 1,1 при 1,00 на национално ниво. По-висок е и размерът на сумата за квалификация – 1% в отрасловия, а в общинския е 1,1%. Учителите ще имат възможност безплатно да ползват плувния басейн в СУ „Емилиян Станев”. За персонала в детските градини от години Общината поема разходите за медицински прегледи. За началото на учебната година на детските учителки се изплащат и по 50 лева за закупуване на учебно-помощна литература. Общината поема финансирането на отбора ни, който участва в учителската спартакиада, организирана от СБУ, като ние традиционно сме призьори в дисциплината „дартс”, отбеляза Мария Георгиева.

Според нея увеличението на учителските заплати е трябвало да се случи отдавна, защото липсата на кадри за професията ще се задълбочава. Георгиева е категорична, че малките училища не бива да се закриват. Държавата трябва да се ангажира с тяхното финансиране извън правилото „парите следват ученика”.

Източник: trud.bg