Институции

Търговище е областта с най-малко висшисти в страната

Делът на населението на възраст между 25 и 64 г. с висше образование в област Търговище намалява и вече е най-нисък в страната – 15 на сто при 27,5 процента за България. Същевременно Търговище е сред областите с най-висок дял на хората с ниска квалификация, сочи анализ за проблемите на децата в Североизточна България, оповестени на Регионална среща по проекта „Гласът на българските деца“, съобщи Петя Иванова, програмен координатор.

В областта броят на учениците, които напускат училище, без да завършват средно образование, както и нередовно посещаващите училищата нараства. Най-много ученици в област Търговище отпадат в 9 клас и в началните класове. Причините за напускането са социално-икономически, образователни и етнокултурни. Все повече от напусналите училище стават обект и на работата на служителите от местната комисия за борба с противообществените прояви, заради извършени от тях противообществени прояви.

Като позитивна новина анализът отбелязва, че в Североизточния регион има област, в която всички институции за деца са закрити и това е Търговище. В срещата са участвали представители на областните и общинските администрации от региона, на Агенцията за социално подпомагане, хора от неправителствения сектор, граждани. Тя е по проекта „Гласът на българските деца“, който се осъществява от Българското училище за политика „Димитър Паница“ и се реализира с експертната подкрепа на Националната мрежа за децата, предвижда общо шест срещи за обмен на опит в страната.

Източник: novini.bg