Ученици

Тълкуване, лично аргументиране и геометрия – проблемни за четвъртокласниците

Спад от повече от 5% на успешно преминали НВО по БЕЛ за четвърти клас в сравнение с миналата година се наблюдава тази, обявиха от МОН днес. Докато през 2012 г. процентът е бил 72,65, то тази е 67,05.

Тазгодишният успех е най-нисък от въвеждането на тези тестове от 2007 г. насам.

Резултатите по Математика, Човекът и природата и Човекът и обществото остават без съществена промяна съответно 69,80%, 81,25% и 74,20%.

Най-добре по БЕЛ се представят в Смолян с 82%, а най-ниски са резултатите в Силистра – малко над 66%.

Малко по-добре са се представили момичетата – с 2% разлика от момчетата.

Тълкуването и личното аргументиране по традиция е затруднило най-много децата.

За сметка на това процентът на правописа на звучните съгласни пред беззвучните в края на думата е по-висок с повече от 27% в сравнение с този преди 12 месеца, което според експертите е доказателство за акцентирането на този проблем в клас.

Децата имат затруднения с някои понятия по математика. Трудно им е да определят тъпите ъгли на триъгълника например, а също и при изчисляване на лицето на правоъгълник, който трябва те сами да построят.

Затворените въпроси се решават по-лесно – 75% нямат проблем с тях, докато при отворените нещата са 50:50.

Обобщено за БЕЛ и Математика – най-ниските постижения се наблюдават при необходимост от откриване на нравствени послания в творбата, тълкуване на поведението на героите и аргументиране и доказване на личен избор и собствено мнение. По математика най-трудни са геометричните задачи, изискващи логическо мислене и прилагане на знания в нестандартна ситуация.

Учителите трябва да наблегнат на повишаване на уменията на учениците именно в областта на задачите от отворен тип. Да се акцентира повече върху практическата насоченост на знанията и разнообразяване на материала с повече по вид задачи.

От МОН уточниха, че този изпит няма за цел да поставя оценки и да стресира, а да даде почва на специалистите за детайлен анализ и насока, в която трябва да се движи цялата образователна система.