Училища

ТУ-София обучава наноинженери

През предстоящата учебна година ТУ- София стартира обучение по нова магистърска специалност „Микротехнологии и наноинженеринг“, съобщиха от висшето училище, цитирани от „Монитор“.

От 1 септември до 7 октомври за нея могат да кандидатстват завършилите бакалавър в професионални направления за електротехника, комуникационна техника, машинно инженерство и общо инженерство. Класирането ще бъде обявено на 8 октомври.

Заложените курсове са разработени след проведен анализ на съвременните тенденции на пазара на труда и са изцяло съобразени с нуждите на работодателите. Бъдещите магистри ще могат да избират специализация между модули „Моделиране на микро- и наносистеми“, „Технологични основи на микро- и наносистемите“ или „Изпитвания на микро- и наносистеми“.

Новата магистърска специалност по „Микротехнологии и наноинженеринг“ е създадена в рамките на европроект „Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите на ТУ-София“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.