Учители

Трябва ли ученикът, който през 2016/2017 учебна година ще завърши 7 клас, задължително да

Трябва ли ученикът, който през 2016/2017 учебна година ще завърши 7 клас, задължително да „кандидатства“ или да участва в някакъв вид класиране за постъпване в 8 клас или може да остане в 8 клас в паралелката, в която е, съгласно стария закон? Как е уреден този преход в новите разпоредби?
Класирането ще се осъществи въз основа на резултатите от НВО (в точки) и резултатите от определени оценки от свидетелството му за основно образование (отново в точки). В случай, че по някаква причина (напр. поради заболяване или защото е завършил VII клас в чужбина) ученик не е участвал в НВО, ще се класира въз основа само на точките, които ще получи при приравняване на оценки от свидетелството си за основно образование.
В този смисъл няма как да „остане“ в същата паралелка. Дори да се класира за паралелка в същото училище, тя ще е различна паралелка.

Източник: mon