Институции

Трябва да се криминализира онлайн-насилието

Случаят със загиналото във Варна момче след уредена битка на улицата отново потвърди връзката на нарастващата агресия сред непълнолетните със засиленото присъствие на Интернет в техния живот.
Явления като виртуалното насилие и онлайн-тормозът от 2 години са поставени на челни места в списъка с опасностите за деца в Интернет, срещу които се бори мрежата от Центрове за безопасен Интернет INSAFE, създадена от Европейската комисия.
Честото наблюдаване на насилие води до повишаване на прага на чувствителност на децата към агресията и желание да възпроизведат сами наблюдаваното. А за съжаление, Интернет е пълен с насилие. Нещо повече, в конкуренцията си с тази глобална медия традиционните медии също значително засилиха елементите на насилие в своята продукция. Много от риалити-шоутата по телевизионните канали съдържат повече или по-малко прикрита агресивност – от вербална, през поведенческа и до преки действия на насилие. Националният център за безопасен Интернет алармира за това Комисията за децана, младежта и спорта в 40-ото Народно събрание както на заседание на комисията в присъствие на представител на СЕМ, така и в писмено становище. Непълнолетните избират именно онези части от различни телевизионни предавания и филми, които са с най-силно изразена агресия, и ги качват масово в сайтовете за обмен на видеоклипове. Така традиционните медии и Интернет взаимно се преливат и мултиплицират ефекта на излагане на децата на визуално насилие.
За да се борим с разрастването на насилието сред непълнолетните са нужни мерки в законодателството, регулацията и саморегулацията на медиите и доставчиците на Интернет-съдържание и в образованието.
Центърът за безопасен Интернет от 2 години лобира за криминализиране на актовете на онлайн-насилие и онлайн-тормоз срещу личността.
Популярните български сайтове за видео-обмен трябва да последват примера на големите световни портали като YouTube и да въведат по-строг контрол върху качваното съдържание.
От началото на учебната 2008/2009 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации” и Асоциация „Родители”, които поддържат Центъра за безопасен Интернет, водят обучение в 12 столични училища (а от тази учебна година се присъединиха още 8) по курса „Реално и виртуално насилие: Превенция чрез интерактивно обучение в училище” с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката, Столична община и швейцарската Фондация Оук. Подобни обучения са необходими в цялата образователна система още от началния училищен курс.
И не на последно място е отговорността на родителите да общуват повече с децата си по темите за насилието, Интернет и медиите.
 
Годишен отчет за 2008 г. на българската Гореща линия за борба с незаконно и вредно за деца съдържание в Интернет – http://safenet.bg/files/PublicReport3.doc
 
Национален център за безопасен Интернет – http://safenet.bg/
 
Онлайн Гореща линия за сигнали – http://web112.net