Училища

Три училища в Добричко ще подпомагат ромски деца по проекта “Весел калейдоскоп“

Три училища от Добричка област ще развиват дейности в полза на ученици от етнически малцинствени групи по проект „Весел калейдоскоп“, информира Дарик.

Водеща организация по проекта е ОУ „Добри Войников“ в с.Победа, а негови партньори са основните училища „Кл.Охридски“ в с.Смолница и „Св.Св.Кирил и Методий“ в с.Дончево.

Усилията ще бъдат насочени към учениците от първи до осми клас от етническите малцинства в трите училища, техните родители и учители. Целта е интегриране на децата и подпомагане на тяхната социална и трудова реализация, подобряване на условията за достъп до образование и развитие и иява на личностните им качества.

По проектите, към учебния процес ще се адаптират застрашени от отпадане ученици и ще се подготвят и обучават учители за работа в мултикултурна среда. Ще се правят мотивационни визити с ученици в професионални училища, ще се създават клубове по интереси, както и съвместен празник „Три етноса – една цел“

Предвижда се той да продължи до ноември 2013г. Финансирането е в размер на над 98 000 лева, осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.