Мнения

Три университета ще получат финансиране от фонд за стипендии

Първите три предложения за действия за двустранно сътрудничество, финансирани от Фонда за двустранно сътрудничество на програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство (ЕИП)“, съфинансирана по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2013, вече са одобрени. Бенефициенти са Университетът за национално и световно стопанство, Техническият университет – София, и Нов български университет. Грантовете, които ще бъдат предоставени на трите университета, са на обща стойност 27 175 евро и представляват 42.46 % от общия бюджет на поканата, който е 64 000 евро. С оставащите средства по поканата ще бъдат финансирани още предложения за действия за двустранно сътрудничество, които успешно достигнат този етап на селекцията.

Средствата се отпускат за посещения на екипи от УНСС и ТУ-София, съответно в норвежкия институт NOFIMA за научни изследвания и развойна дейност в областта на рибарството, аквакултурите и хранителната индустрия и в университетския колеж „Sogn og Fjordane“, както и за и практическо обучение на екип на Нов български университет в Норвежкия университет за наука и технологии в гр. Трондхайм във връзка с методите за оценка на комуникативни нарушения на деца-билингви.

Финансираните дейности ще спомогнат за насърчаване обмена на опит и осъществяването на съвместни научни изследвания, ще стимулират сътрудничеството между трите български университета и техните норвежки партньори и ще допринесат за повишаване качеството на обучението в тях.

Предстои сключване на договори с одобрените бенефициенти.

Източник: МОН