Училища

Три университета от София водят в Рейтинговата класация

Софийският университет, Медицинският университет-София и Техническият университет-София са водещите университети в България, показват данните от рейтинговата система на висшите училища в България за 2014 г.

Тя бе представена от екипа, който изпълнява проекта, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – дирекция „Висше образование“ в МОН, която работи с консорциума от организациите Институт „Отворено общество“, социологическа агенция МБМД и „Сирма Солюшънс“.

Системата, създадена през 2010 г., съдържа информация за всички 51 акредитирани държавни и частни висши училища, които обучават в специалности в общо 52 професионални направления. Класациите в системата са направени на база 68 от общо над 100 индикатора в системата.

Индикаторите, които не са използвани за класации, са информационни и, например, дават информация за брой студенти, брой преподаватели на трудов договор, или не са били използвани заради недостатъчна надеждност на събраните данни.

Класациите са направени на база 6 основни групи индикатори. Тежестта им се разпределя по следния начин: „Реализация и връзка с пазара на труда“ – 35%; „Учебен процес“ – 25%; „Научни изследвания“ – 20%; „Престиж“ – 10%; „Социално битови и административни услуги“ – 5%; „Учебна среда“ – 5%.

В тазгодишните рейтинги има две промени спрямо миналата 2013 година. Едната е, че е добавен критерият „Институционална акредитация“ (цялостната оценка на Националната агенция по оценяване и акредитация за висшето училище), заради който тежестите на други индикатори са намалени.

90% от индикаторите са обективни. При тях информацията е извлечена от централизирани регистри. Субективните индикатори, съдържащи информация, получена чрез анкети, са 10%.