Институции

Три стъпки към онлайн безопасност за децата

Все повече родители и учители разбират, че днешните деца имат нужда от развиване на нови знания и умения, които да им помогнат за безопасно ползване на интернет. Това е така, защото интернет завинаги промени начина, по който си общуваме, се посочва в проучване на Института „Аспен“ в САЩ.

Проучването определя различни качества, които младият интернет потребител трябва да притежава. На първо място, младежите трябва да бъдат медийно грамотни, или, казано по друг начин, те трябва да умеят да използват различните източници на информация в интернет (новинарски сайтове, статии, видео) и да могат да определят на коя информация да имат доверие. Второ, децата трябва да се научат да ползват световната мрежа по безопасен начин, което изисква те да знаят как да защитят своите компютри, лаптопи, таблети или телефони от нежелан външен достъп. Трето, те трябва да се научат да ползват интернет по начин, който не наранява и не пречи на останалите потребители.

Нуждата от развиване на умения за ползване на компютърните технологии от младите хора е все по-очевидна, което личи от многобройните проекти и инициативи на много места по света. Важно е да не забравяме, че за да могат младите да са образовани и защитени в интернет пространството, родителите и учителите им също трябва да знаят как да ползват интернет правилно и безопасно, твърдят експерите. По тази причина усилията на всички за изграждането на един по-безопасен виртуален свят са много важни.

Проучването завършва със заключението, че с навлизането на интернет в много сфери на нашия живот безопасността на децата и младите хора във виртуалното пространство става не по-малко важна от безопасността им в реалния свят.

По-подробно представяне на проучването на английски език.

Източник: safenet.bg