Учители

Три степени за директорската длъжност в училищата предлага Самуил Шейнин

Въвеждане на три степени за директорската длъжност в българските училища предлага Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България, съобщава в. „Струма”.

 

Предложението е част от инициатива на Съюза, която е за кариерното развитие на преподавателите, изпратена до министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов.

 

Предложението предвижда най-ниската степен на директор да остане с настоящия си статут, като за придобиването й се добави и изискване директорът да управлява училище с мин. 500 ученика.

 

Директорите, съгласно предложението, ще могат да кандидатстват за втората, по-висока степен, след 4 г. стаж като директор първо степен и ще я придобиват след успешно издържан изпит с отлична оценка.

 

Трета степен да се придобива след 5 г. стаж втора степен се съдържа в предложението.

 

Придобиването на степен за директорската длъжност да е свързано и с покриване на изисквания за квалификация, предлага още Съюзът.

 

Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България настоява още и за атестиране на директорите на училища на всеки три години, а не ежегодно както предвижда настоящия проект на закон за училищното образование, защото по този начин би се осигурила устойчивост на длъжността.

 

Директорите настояват още кариерното развитие да бъде въведено до края на 2011 г.