Ученици

Три нови астероида откриха български ученици

В хода на международната кампания за търсене на астероиди ПАН-СТАРРС учениците Ивелин Георгиев и Димчо Каракашев, заедно със своя ръководител д-р Веселка Радева от Астрономическата обсерватория, Варна откриват три нови астероида.

Наблюденията за търсене на нови астероиди са проведени от 10 март да 14 април 2013 година по време на кампанията Pan-STARRS (The Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System).

Наблюденията са проведени с двуметров телескоп, разположен в Обсерваторията Халеакала, Хаваите. В Кампанията освен българския екип участват 62 екипа от студенти и ученици от Австрия, Бразилия, Великобритания, Германия, Полша, Португалия, Румъния и САЩ.

Младежите са част от екипа,наречен „Ученическа космическа агенция“,ръководен от Веселка Радева от Варненската обсерватория.

От няколко години учениците, които се обучават в курсовете по астрономия на Веселка Радева успешно участват в Международна програма, финансирана от НАСА за проследяване и търсене на близки и опасни астероиди.

В продължение на 4 години младежите са открили 17 нови астероида. След допълнителни наблюдения за уточняване на орбитите на новите астероиди, които продължават няколко години на откривателите ще бъде предоставена възможност да дадат имена на новите български астероиди.

Ивелин Георгиев и Димчо Каракашев са ученици от Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“, Варна. Ивелин и Димчо са част от ученическите екипи, които спечелиха две първи места в Международния конкурс на НАСА за космически колонии.