Ученици

Три класирания за първокласниците

Тази година се очаква абсолютен бум в броя на първокласниците, тъй като на ред да влезе за първи път в училище е набор 2009 г., която се запомни с безпрецедентен за последните години ръст в раждаемостта у нас. За съжаление сривът започна още от следващата година и продължава и до тази.

Големият брой деца предполага и малко по-големи трудности в приема на учениците. На три класирания ще бъдат приемани първокласниците в столицата, става ясно от писмо на районния образователен инспекторат. Всяко училище започва да приема документи по различно време, но резултатите ще бъдат изнесени едновременно.

На 3 юни в 17:00 часа трябва да бъдат изнесени списъците на учениците, приети на първо класиране. Записването ще става на 6 и 7 юни. На следващия ден ще бъде изнесен списък на незаетите след първо класиране места. Те ще се запълват на 9 и 10 юни.

На 13 юни за последен път се обявяват местата, останали свободни и при второто класиране.