Учители

Три дни за кандидатстване в конкурса „Дигитални новатори в образованието“

До 17:00 ч. на 26 май 2023 г.  могат да се подават кандидатурите на всички желаещи учители, включително помощник-учители, обучаващи ученици от 1-ви до 12-ти клас по всички учебни дисциплини, включени в учебните програми на МОН, за конкурса „Дигитални новатори в образованието“.

Регистрацията в конкурса става чрез подаване на Формуляр за кандидатстване, достъпен на сайта на БАИТ. Teacher.bg подпкрепя инициативата.

Най-много кандидатури до момента са подадени в категорията  „Качествено учебно съдържание“. В „Принос за качествено изграждане на STEM център“ „има постъпили 5 заявки. Категориите „Практическа насоченост на преподаването по информационни технологии“ и„Технологични иновации“ засега имат, съответно 3 и 2 кандидатури.

Със свои дейности и разработки вече участват и преподаватели от София, Пловдив, Варна, Шумен, Пазарджик, Добрич. Прави впечатление, че до момента в конкурса постъпват и номинации за дейността на учители – от директори, колеги и родители.

В подкрепа към кандидатурите се приемат линкове към мнения, референции, коментари от ученици и родители във Facebook, LinkedIn, учебни платформи, получени по имeйл, резултати от тестове, видео материали, линкове към материали и видео материали.

Журито, което включва членовете на Управителния и Контролния съвети на БАИТ, ще отличи най-добрите кандидатури от 1-во до 3-то място във всяка от четирите категории.

Победителите ще бъдат отличени на официална церемония в ТехноМеджикЛенд на 27.06.2023 г.

Източник: БАИТ