Институции Ученици Училища Учители

Три варианта за организация на държавния професионален изпит в гимназиите

Три са възможните варианти за организация на учебния ден на 4 юни 2021 г. Те се отнасят за училищата, в които на тази дата се провежда държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация, съобщи Министерство на образованието и науката.

Първият вариант е директорът на училището да обяви 4 юни за неучебен за цялото училище. Условието е до момента той да не е използвал законовата възможност да обяви до три дни в годината за неучебни.

Допустимо е също директорът да намали продължителността на учебните часове и изпитът да се проведе във време, когато в училището не се провеждат учебни часове.

Ако тези два варианта са невъзможни, директорът би могъл да подаде мотивирано искане до министъра на образованието и науката за дистанционно обучение на учениците, които няма да се явяват на изпит. Това обаче предварително трябва да е съгласувано с Обществения съвет към училището и да има съгласие от родителите на учениците до 12-годишна възраст.

На изпит за придобиване на професионална квалификация се явяват ученици от професионалните гимназии, средните училища и профилираните гимназии, в които има професионална подготовка.

Източник: МОН